Izjava o zasebnosti

Podjetje Optimaplus d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec), ki upravlja z spletno stranjo wwww.optimaplus.si (v nadaljevanju spletna stran), se zaveda pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov in zasebnosti, zato z vsako posredovano informacijo ravna skrbno.

Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji sistemsko ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki določata pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Upravljalec zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države. Upravljalec podatke zbira preko spletnega kontaktnega obrazca in te podatke obdeluje izključno za točno opredeljene namene, ki jih definira obiskovalec spletne strani ko stopi v stik preko kontaktenga obrazca.

Upravljavec v skladu z določbami veljavnih predpisov spoštuje vašo pravico do zasebnosti, in sicer na način:

  • osebni podatki so informacije, ki ste jih upravljavcu posredovali za potrebe definirane v spletnem obrazcu;
  • osebnih podatkov, ki  jih boste posredovali upravljavcu preko spleta, bo upravljavec obdeloval le za potrebe izvajanja aktivnosti, ki izhajajo iz vaše izbire na spletni strani, ter podatkov izven tega ne bo obdeloval v druge namene ali jih kakor koli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ter jih kakor koli drugače uporabil v nasprotju z zakonom;
  • od vas ne zahteva in tako ne upravlja z občutljivimi osebnimi podatki,
    posredovane podatke bo upravljavec uporabljal zakonito in samo za namene povezane z njegovim poslovanjem;
  • osebni podatki, uporabljeni za namene storitev podjetja, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namen zbiranja;
    na spletni strani svoje osebne podatke vnašate prostovoljno.

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče. 

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Optimaplus d.o.o., Alpska cesta 62, 4248 Lesce ali preko elektronske pošte info@optimaplus.si. Na navedeni  naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.
Ravnanje v primeru kršitve: V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo upravljalec nemudoma izvedeč vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

Upravljavec se zaveda pomena varnosti, zato si prizadeva varovati vaše osebne podatke. Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečuje s številnimi varnostnimi tehnologijami in postopki. Osebni podatki, ki jih vnašate na spletni strani, so shranjeni v računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih.

Glede na dopolnitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov lahko upravljavec Izjavo o zasebnosti posodobi. Spremenjena Izjava o zasebnosti velja od objave na spletni strani.